ปักกะเป้า https://pppatt.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=30-12-2013&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=30-12-2013&group=10&gblog=2 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[My fav Drama/Movie Couple Part 2 (คู่จิ้น นานาชาติ ปี 2556)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=30-12-2013&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=30-12-2013&group=10&gblog=2 Mon, 30 Dec 2013 22:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=27-05-2012&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=27-05-2012&group=10&gblog=1 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[My fav Drama/Movie Couple (คู่ขวัญนานาชาติ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=27-05-2012&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=27-05-2012&group=10&gblog=1 Sun, 27 May 2012 21:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=09-02-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=09-02-2010&group=7&gblog=1 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องรักนักล่าฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=09-02-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=09-02-2010&group=7&gblog=1 Tue, 09 Feb 2010 18:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=17-01-2012&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=17-01-2012&group=6&gblog=1 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[My favorite K-Stars]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=17-01-2012&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=17-01-2012&group=6&gblog=1 Tue, 17 Jan 2012 16:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=2 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[สงกรานต์ไปไหนดี ???]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=2 Fri, 05 Feb 2010 2:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=1 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาที่ไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=2&gblog=1 Fri, 05 Feb 2010 16:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=25-10-2013&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=25-10-2013&group=1&gblog=3 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[ กราบนมัสการน้อมส่งองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=25-10-2013&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=25-10-2013&group=1&gblog=3 Fri, 25 Oct 2013 18:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=31-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=31-01-2011&group=1&gblog=2 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบนมัสการน้อมส่งองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=31-01-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=31-01-2011&group=1&gblog=2 Mon, 31 Jan 2011 2:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=1&gblog=1 https://pppatt.bloggang.com/rss <![CDATA[แรกเริ่ม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pppatt&month=05-02-2010&group=1&gblog=1 Fri, 05 Feb 2010 23:48:59 +0700